Sportvereniging DIO Etten-Leur
Body FitGymfit gemengd (naGALM)Zumba®/Bootcamp

MBVO
Turnen - demonstratieteam
Turnen
Kleutergym
Gymfit dames
  meer groepen ...

Nieuws en Agenda Foto"s Groepen Lesrooster Contributie Over Sportvereniging DIO Contact
Grafisch Centrum Etten-Leur
Sportvereniging DIO (afgekort als svDIO) is meer dan vijfenzestig jaar geleden opgericht als een gymnastiek vereniging. Gym en turnen zijn nog steeds de belangrijkste activiteiten binnen onze ...
Meer over SV DIO ...
Sportvereniging DIO
Meesterhof 1
4871 MA Etten-leur
Meer contactgegevens ...

S.V. Dio Etten-Leur » Over Sportvereniging DIO » Historie

Over Sportvereniging DIO

Zie ook: Vereniging | Historie | Welkomstbrochure | Privacyverklaring | Bestuur | Leiding

Historie


Toen bekend werd, dat in mei 1957 het eerste gemeentelijke gymnastieklokaal nabij De Nobelaer aan de Anna van Berchemlaan opgeleverd zou worden, kwamen een aantal mensen (op 15 december 1956) bijeen voor de oprichting van een gymnastiekvereniging. Dit waren Harry de Bruijn, Kapelaan Wijnen, mevrouw Commissaris, mevrouw Van Etten, mejuffrouw Klabbes, de heren Van Unen, Kannekens, Van Straaten, Roovers en Verschuren. Dit waren de mensen van het eerste uur. Zij stelden zich tot doel om iedereen in Etten-Leur de gelegenheid te geven gymnastiek te beoefenen, in welke vorm ook. Met andere woorden: Door Inspanning Ontspanning geven.

Er werden huis-aan-huis en op scholen stencils uitgereikt waarin de plannen bekend werden gemaakt. Iedereen die ‘tenminste acht jaar oud’ was kon lid worden. De contributie werd vastgesteld op f 0,25 per week en een eenmalige inleg van f 1,- bij toetreding. Om de oprichting te ondersteunen werd een demonstratieavond door de ‘keurploeg’ van het turndistrict Breda georganiseerd in februari 1957.

Direct na het gereedkomen van de het gemeentelijk gymnastieklokaal werd gestart met zo’n 250 leden, verdeeld over 13 lesgroepen. Als technisch leider werd de heer Grond uit Breda aangetrokken, die vervolgens vele jaren de algehele technische leiding van de vereniging verzorgde.

In februari 1958 werd reeds de eerste demonstratie verzorgd voor de ouders in het toenmalige patronaatsgebouw in de Lambertusstraat. Een ander hoogtepunt uit die tijd was een rondwandeling door het dorp ter gelegenheid van Koninginnedag 1958 met aansluitend een demonstratie op de Markt.

Het eerste jaar werd afgesloten met een prijsvraag om te komen tot een naam voor de vereniging. Er werd gekozen voor de naam DIO, ingezonden door dhr A. van Mieghem.


Door de groei van Etten-Leur, de uitbreiding van de sportaccommodaties en de toenemende behoefte aan lichaamsbeweging, werd de vraag naar gymnastieklessen steeds groter.

Aanvankelijk kon svDIO aan die vraag voldoen door uitsluitend lessen te verzorgen in Noord (Beukenlaan), Zuid (Vondellaan) en Centrum (Lambertusstraat en Spoorlaan).
Vanaf 1974 werden ook lessen gegeven in de Grauwe Polder in de sporthal van het multifunctionele gebouw aldaar. Door de accommodatie in Sportpark De Lage Banken werd het ook voor het woongebied Baai-Lage Banken mogelijk om de gymnastieksport dicht bij huis te beoefenen.

Een sterk punt van de vereniging is dat de activiteiten verspreid over een groot aantal locaties in de gemeente worden georganiseerd waardoor leden nooit ver van huis hoeven om naar hun sport te gaan. De accommodaties worden gehuurd van de gemeente of scholen. Vooral de kinderen zijn gebaat bij de voorzieningen dicht bij huis, al was het alleen maar vanwege de veiligheid. En kinderen zijn er veel binnen svDIO. Ze vormen een groot deel van het ledenbestand.

In het verleden nam svDIO actief deel aan turnwedstrijden met een wedstrijdploeg, met als hoogtepunt het Bondskampioenschap in 1974. Ook door de individuele leden werden belangrijke resultaten geboekt op onderlinge, regionale en landelijke wedstrijden. Bij de jaarlijkse bondswedstrijden werd een aantal keren deelgenomen in de hoogste afdeling, waarin de sterkste verenigingen uitkwamen. Hoewel steeds in de top meedraaiend, werd het kampioenschap enkele malen op een haar na gemist.

Inmiddels heeft de vereniging de wedstrijdsport vaarwel gezegd en richt zich nog uitsluitend op de recreatieve sport. Daarnaast is ook het aantal activiteiten – naast de gymnastiek – in de loop der jaren aanzienlijk uitgebreid met een groot aantal leuke danslessen.


Ook in het verleden organiseerde svDIO al een groot aantal niet-turngebonden activiteiten, zoals de jaarlijkse Avondvierdaagse (sinds 1962 – inmiddels ondergebracht in de Stichting Avondvierdaagse) en een zwemgroep (sinds 1961). Al snel groeide de laatste afdeling dusdanig, dat er eerst een apart bestuur werd gevormd, waarna de zwemtak van DIO is ondergebracht in een zelfstandige vereniging (onder de naam Z&PC DIO).

Als sinds jaar en dag organiseert de vereniging ook een groot aantal sociale activiteiten, waardoor svDIO een vereniging is waar niet alleen de lessen en de sportprestaties tellen, maar nevenactiviteiten eveneens belangrijk zijn (er was in de beginjaren zelfs een eigen drumband).

Na alle jaren is svDIO nog steeds één van de grootste verenigingen van Etten-Leur, die nog steeds bruist. Elk jaar weer blijkt er voldoende behoefte te bestaan om te turnen en te dansen, activiteiten die niet als de eenvoudigste aangemerkt kunnen worden: kracht, coördinatie, concentratie, spanning en lenigheid zijn essentieel. Dat is niet voor iedereen weggelegd.

Steunpilaren van de vereniging
Elke vereniging heeft in haar bestaan personen gekend, die voor de vereniging goud waard waren. Dat kan zowel op bestuurlijk- als op operationeel niveau zijn. Ook svDIO heeft zulke mensen gekend. Zonder vele anderen die zich hard hebben gemaakt voor de vereniging tekort te willen doen, kan gewezen worden op Harry de Bruijn, Piet Verschuren en Dymphy van Wanrooy.

Harry de Bruijn
Harry had altijd een passie voor sport en werd bij de oprichting in 1956 meteen tot voorzitter verkozen. Hij leidde de vereniging op de voor hem zo karakteristieke wijze tot 1984(!). Een mens met veel mogelijkheden; vriendschap, wijsheid en inzicht, maar vooral ook zonder pretenties. Voor velen was hij een steun door zijn raad en advies. In de plaatselijke gemeenschap vervulde hij daardoor een belangrijke rol. Wat hij deed, deed hij vol overgave. Hij was oprecht en had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Harry was een tevreden mens en genoot het meest als de jeugdige leden in groten getale met volledige inzet aan het werk waren. Harry heeft een groot aandeel gehad in het succes van svDIO.

Piet Verschuren
Het succes van svDIO was ook in sterke mate te danken aan de geweldige inzet van ‘de organisator’: Piet Verschuren. Ook Piet is vanaf de oprichting (in 1956) bestuurslid geweest, ondermeer als secretaris en als penningmeester. Hij was zeer actief betrokken bij de organisatie van de Avondvierdaagse, evenals de hoofdtrainer J. Grond uit Breda, die geen zee te hoog was om de vereniging aan vele successen te helpen. Piet was een man, die het liefste aan de zijlijn stond, nadat hij het voorbereidende werk gedaan had, maar op wie men steeds kon terugvallen. Overal had hij een oplossing voor. Een verenigingsman in hart en nieren.

Dymphy van Wanrooy
Na haar verhuizing naar Etten-Leur werd Dymph in 1969 lid van svDIO alsook een enthousiaste leidster bij zowel kleuters als later bij de ouderengymnastiek. Daarnaast was ze vaste medewerkster bij de Avondvierdaagse (sinds 1969) en initiatiefneemster bij vele andere activiteiten zoals bowlingmiddagen, spelochtenden. demodagen en fietstochten.
Zonder meer een steunpilaar voor svDIO. Voor al dit werk en de inzet voor de vereniging werd zij door de voorzitter van de KNGB in 1981 onderscheiden met de medaille van verdienste. Op het Sportgala in 1994 werd haar inzet en werk in de schijnwerper geplaatst. In 2014 - op haar 75e verjaardag - is haar inzet beloond met een welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Voorzitters van de vereniging
Harry de Bruijn 1963 - 1984
Theo Evers 1984 - 1987
Noud Raaijmakers (wnd) 1988
Stan Gielen 1989 - 1996
Jan Hagemans 1997 - 2001
Noud Raaijmakers 2001 - 2007
Rein Mieris 2007 - 2008
Daniël Blom 2008 - 2017
Richard Weijers 2017 - 2022
Liza Janssens 2022 - heden

Sportief Etten-Leur

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!